Политика за личните данни

Политика за личните данни на фирма НАЙКОМ 67 ЕООД

Нашата Декларация за поверителност обяснява как събираме, използваме, споделяме и защитаваме Вашите лични данни, относно услугите предоставяни от фирма „НАЙКОМ 67“ ЕООД и използването на уебсайта: https://rentcarsofia.com/ и www.naycar.com . Като регистриран оператор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни, нашата основна цел е да гарантираме защита на доброволно предоставената от Вас информация чрез най-добрите практики. Полагаме всички усилия, за да защитим вашите лични данни. Използваме протоколи за безопасност при комуникиране и прехвърляне онлайн на данни (като напр. HTTPS)..

Информацията, която събираме:

Събираме лична информация и я обработваме при използване на услугата „отдаване на автомобил под наем“ – физическа идентичност (имена, номер на ЛК/Паспорт, дата на валидността, държава, от която е издадена, дата на раждане, пълен и точен адрес, телефон за връзка, електронна поща), сканираното копие или снимка на шофьорска книжка и частична информация за данни на банковата карта, с която е направен депозит или е платен наема. Обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор. Необходимостта от събирането на лична информация е във връзка, че при определени обстоятелства органите на държавните власти имат законово основание да изискват лична информация за идентификация. Събираме и лична информация, предоставена от Вас при използването на нашият уебсайт  – имена, дата на раждане, електронна поща и телефон за връзка. Примери за тези услуги са e-mail кампании или мероприятия, като предоставянето на тези данни е доброволно, но част от нашите услуги не са достъпни, ако не предоставите тази информация. Обобщени данни се генерират от системата ни, докато следи трафика на интернет страницата. Тази информация не Ви идентифицира и не е свързана по никакъв начин с личната информация, която може да сте предоставили.

Споделяне на информация с трети лица:

Предоставяме лични данни на трети лица само след получаване на писмено съгласие от лицето, за което се отнасят данните. Без съгласие на лицето лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица в случаите, когато сме задължени да предоставим информацията на държавни власти, които имат законово основание да изискат тази информация. Също така предоставяме лични данни на Счетоводни компании осъществяващи счетоводно ни обслужване в случаите, когато желаете да ви бъде издадена фактура, както и с Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности. Обобщените данни не се споделят с трети страни, каквито са рекламодатели и бизнес партньори.

За какво се използва предоставената лична информация:

Информация която събираме ни помага да Ви предложим възможно най-добра и персонализирана услуга, както и информация, за която сме нормативно задължени, съгласно българското законодателство. Вашата лична информация може да бъде съхранявана и обработвана за следните цели:

  1. За да резервирате автомобил – в офис, по телефон , е-майл или онлайн.
  1. При предоставяне на услугата „отдаване на коли под наем“, при сключването на договор за наем.
  2. За да обработим транзакциите, които можете да направите във връзка с наемането на автомобил.
  3. В случаите, в които сме задължени да предоставим информация на държавни институции.
  4. За да Ви предложим информацията, отговаряща най-точно на Вас и Вашите интереси.
  5. За извършването на маркетингови кампании, промоции и пазарни изследвания.

Бисквитки:

Възможно е уеб сайтът, онлайн услугите,  електронните съобщения и рекламите  да  използват кукита  и  други технологии като  пиксел тагове. Тези  технологии ни помагат  да  разберем  поведението на потребителите,  да разберем кои части от нашия уеб сайт са посещавали те и да улесним и измерим ефективността на рекламите и търсенията в интернет. Информацията, събрана от кукита и други технологии, считаме за нелична информация. Независимо от това, тъй като местните закони считат адресите на интернет протоколите (IP) или други подобни идентификатори  за  лична информация,  ние  също  считаме  тези  идентификатори  за  лична  информация. По подобен начин,  когато  неличната  информация  е  комбинирана с лична информация, за целите на настоящата
Както  повечето   уебсайтове,  и  ние  автоматично  събираме   определена   информация   и   я  съхраняваме   в регистрационни файлове.  Тази  информация  включва  адреси  на  интернет  протоколи ( IP ),  вида  и  езика  на браузъра, доставчика на интернет (ISP), страниците с препратки и изходните страници, операционната система, клеймото с дата/час, както и кликстрийм данни.
Използваме  тази  информация,  за  да  разберем и  анализираме тенденциите, за да администрираме сайта, да научим  повече  за поведението на потребителите на сайта, както и за да съберем демографска информация за потребителската  си  база  като  цяло.  Можете  да  премахнете  бисквитките,  съхранявани  на  вашия компютър, посредством настройките на вашия браузер.Също така можете да контролирате някои бисквитки от трети лица, като   използвате   платформи    за   увеличаване   на   сигурността,   като   например   optout.aboutads.info   или youronlinechoices.com. . Ако желаете допълнителна информация за „бисквитките“ (на английски език), посетете allaboutcookies.org.  Използваме  Google  Analytics,  за  да  измерваме  трафика  на  нашия  уебсайт.  Google имат собствена  политика  за  съхраняване  на  лични  данни,  която  можете  да  прегледате  през  техният сайт.  Ако желаете да бъдете изключени от Google Analytics, посетете страницата за изключване на Google Analytics.

Срок на съхранение на лични данни:

Предоставените ни личните Ви данни ще бъдат съхранени за срок от 4 години 6 месеца, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от  Закона  за  административните  нарушения и наказания и чл. 80 и 81 от Наказателния кодекс, във връзка с чл. 189  от  Закона за движение  по  пътищата.  След изтичане на този нормативно установен срок данните, съхранявани на електронен носител ще бъдат изтривани, а данните съхранявани на хартиен носител ще бъдат унищожени.

Право на достъп до информацията:

Клиентът има право по всяко време да поиска информация за събираните и  обработвани  лични данни, както и да получи копие от тях. Също  както  може  да  поиска данните  му  да  бъдат  коригирани при неточност или ако данните  са  непълни . Когато  обработването  се  извършва  на  основание  съгласие  на  Клиента,  той  може  да оттеглите  даденото  съгласие  по  всяко  време   и  без заплащането  на   каквито и  да  е  такси,  както и да заяви блокиране  или  заличаване  на събраните за него лични данни, когато са налице условията за това.Изтриването на лични данни може да бъде извършено чрез попълване на молба. Ако изтриването противоречи на законови или  договорни  задължения  за  съхранение  или  други  уредени  в  закона  причини,  вместо  изтриване  ще  се извърши само блокиране, като на Клиента се изпраща мотивиран отказ. Клиента  има право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни За повече информация може да ни намерите на адрес: София, ул. Св. Св Кирил и Методи № 138 или се свържете с нас на customer@naycar.com 

В настоящия офис няма автомобил от избрания клас. Моля, изберете друг клас!